Concert final de Laura Osorio

Concert Final de Màster

Laura Osorio

Música Clàssica i Contemporània.

Màster d'Interpretació de la Música Clàssica. Cant

18.30 hores

Dins del cicle Dimarts Toca ESMUC

Sala 4 Alicia de Larrocha

Amb aquests concerts, els alumnes encaren el seu últim pas abans de l'obtenció del títol de màster, i ho fan posant en pràctica els coneixements adquirits al llarg de la seva formació a l’escola, el que reforça el valor d’aquests concerts finals. Orientats de manera específica en mostrar el millor dels músics que hi participen, els concerts suposen a més l’avaluació final davant d’un tribunal especialitzat.