Kebyart meets ESMUC

Kebyart meets ESMUC

Concert amb el Kebyart Ensemble i intèrprets de saxofon de l'Escola

Estudiants participants amb la trobada Kebyart meets, que es fa a l’escola del 21 al 26 d’abril.

Estrena de l’obra The Tragedy of the Commons (2021), de l’estudiant de l’ESMUC, Diego Akaestel

Sala d’Orquestra (ESMUC)

19.30 hores

Accés lliure amb reserva prèvia