David Regalado

Regalado, David
Gestió i planificació pressupostària

FORMACIÓ ACADÈMICA

2000-2001       Postgrau "CITIUS” de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), compost de  3 àrees: 1- Àrea de Economia; 2- Àrea de Dret Empresarial; 3- Àrea d’Informàtica. 

1996-1999       CIÈNCIES EMPRESARIALS a la UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF).

Professional amb més de 20 anys d’experiència en els sectors públic i privat, concretament en l’àmbit de les finances, la informàtica, la cultura i la formació. Nivell de català i castellà bilingües, anglès tècnic i coneixements de francès. Usuari avançat d’informàtica i ofimàtica. El meu desenvolupament professional en el últims 17 anys m’ha permès assumir un ampli ventall de coneixements tant en la gestió empresarial com en la gestió i la coordinació de persones i projectes. Orientat a la gestió i l’organització de processos i projectes. Multidisciplinari, resolutiu, empàtic i proactiu. Gran capacitat de treball, de perspectiva, d’adaptació i d’aprenentatge.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

2014 – Actual  ESMUC - Escola Superior de Música de Catalunya: Docent. Dins delmòdul de producció i gestió impartint les assignatures de “Gestió comptable” i “Gestió pressupostària i financera”.

2006 – Actual PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana, Orfeó Català, Consorci del Palau de la Música Catalana i Cor de Cambra del Palau de la Música):

01/12 – Actual            Director de Finances i Informàtica

03/10 – 01/12             Responsable d’explotació de Mecenatge

11/06 – 03/10 Comptabilitat – Responsable ERP

Fites: Anàlisi, disseny i implementació de l’actual sistema de gestió unificada del Palau de la Música adaptant l’ERP existent Dynamics Nav (Navision). Coordinació comptable-fiscal del procés d’unificació de les entitats que componen el Palau de la Música. Unificació dels criteris pressupostaris i comptables. Preparació del primer pressupost unificat del grup Palau de la Música. Modernització del procés comptable. Creació i desenvolupament de la comptabilitat analítica del Palau de la Música. Ampli desenvolupament en l’optimització de costos, automatització de processos i circuits interns. Incorporació del circuit de gestió i seguiment del mecenatge en l’ERP i el CRM.

Funcions com a cap de Finances i Informàtica: Comptabilitat general del grup Palau de la Música, elaboració i control de pressupostos, auditories, fiscalitat, tresoreria, actius fixos i tancaments comptables. Coordinació i elaboració de les peticions i les justificacions de subvencions. Manteniment i configuració de l’ERP i el CRM. Anàlisi, implementació i formació del personal del sistema de gestió per al control pressupostari. Gestió dels equips humans al càrrec.

Funcions com a responsable d’explotació de Mecenatge: Disseny i implementació de la gestió del mecenatge dins l’ERP de l’entitat i unificació de criteris contractuals conjuntament amb els serveis jurídics. Gestió integral dels convenis de donació i col·laboració i contractes de patrocini publicitari. Gestió i control financer del departament. Confecció del pressupost del departament. Control de l’explotació de les concessions del Palau de la Música Catalana (gastronomia i botiga). Controller de la Memòria d’Activitats del Palau de la Música Catalana.

Funcions com Comptabilitat – Responsable ERP: Comptabilitat general i suport a la direcció financera. Seguiment pressupostari. Relació amb la Intervenció General i assessors fiscal i laborals. Implementació i configuració dels diferents ERP de les diverses entitats. Suport d’usuari i configuració dels ERP. Canvi al NOU PGC i resta de tasques del departament financer i comptable.

2002 -2005    IEM - Instituto de Estudios Médicos, SL: Responsable d’Administració i Comptabilitat. Creació del departament Comptable, optimització de circuits i recursos de l’entitat. Responsable també dels departaments d’Informàtica, Màrqueting i RRHH.

2003 - 2006    CEMFO: Centre Municipal de Formació i Orientació Ocupacional de L’Hospitalet de Llobregat Docent. Cursos de: Gestió Comercial i Comptabilitat informatitzada, Ofimàtica, Internet, Entorn Windows i d’Iniciació a la informàtica.

2001 - 2002    b2i SL: Consultor. Anàlisi i implementacions d’ERP’s, TIC’s, desenvolupament estratègic d’empreses i màrqueting. Anàlisi de problemes i diagnòstic de necessitats i solucions i execució de plans d’acció i formació del capital humà de les empreses. Altres funcions: comptabilitat i informàtica.

2000 - 2001    IBM: Assistent del Business Partner Manager Spain & Portugal. Inicialment com a becari del Programa CITIUS de la Universitat Autònoma de Barcelona – UAB realitzant i reportant informes de situació, previsions i seguiment del negoci del departament a la central d’EMEA. Confecció de les plantilles de presentació d’informes per al sud d’Europa.

1998 - 2000    IKEA: Administratiui comercial, responsable del torn de tardaamb personal a càrrec.

1996                BOSCH DISTRIBUCIONS: Administratiu.

1995                AMPLIFON IBÉRICA: Administratiu.

1991-1992      AG. ADUANAS EMILIO ORTUÑO: Administratiu. Gestions i tràmits amb la duana, la Seguretat Social i a Hisenda, confecció del llibre registre d’entrades i sortides de la duana.

 

ALTRES CONEIXEMENTS:

2015-2016       MS Excel 2013 professional i MS Word 2013 avançat. CIEF

2013                Nova legislació de fundacions i associacions. Coordinadora Catalana de Fundacions.

2012                Elaboració de Pressupostos. Cambra de Comerç.

2009                Curs sobre el Decret del Pla de Comptabilitat per a les Fundacions. Fundació EADA.

2008                Elaboració dels nous estats financers del nou PGC. Centro de Estudios Financieros (CEF).

2000 - 2003     ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES – UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB). Pendents 60 crèdits.