Jordi León

León, Jordi

Professor de Repertori de la cobla i arranjaments de la cobla

Jordi León és professor de Repertori de la Cobla i d'Arranjaments de la Cobla a l'ESMUC. Va cursar estudis musicals al Conservatori Municipal de Barcelona, on obtingué el Títol Superior d’Oboè. Deixeble de Manuel Oltra i Antoni Ros Marbà pel que fa a harmonia, contrapunt, instrumentació i direcció d’orquestra. És un dels flabiolaires més destacats -fou deixeble de Narcís Paulís- i, alhora, un prestigiós pedagog d’aquest instrument, amb mestratge exercit al Conservatori Superior Municipal de Barcelona i, posteriorment, al del Liceu, essent autor d’un extens Tractat per a l’estudi d’aquest instrument publicat el 2003.

Des del 1977 forma part de la Banda Municipal de Barcelona com a instrumentista d’oboè i de flabiol. Ha estat membre de diverses cobles i, en etapes successives, director de la Sant Jordi, la Maricel i La Principal del Llobregat. És autor d’algunes composicions entre les que s’hi compten una vintena de sardanes i ha estat guardonat amb la Medalla al Mèrit Musical de l’Obra del Ballet Popular (2002) i amb el Premi Nacional Agustí Borgunyó (2009) atorgat per “Sabadell més Música”.