Currículum Interpretació Clàssica i contemporània

Currículum de l'especialitat d'Interpretació - Música Clàssica i contemporània

Modalitat: Piano

Matèries i Assignatures 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Total
ECTS h ECTS h ECTS h ECTS h ECTS
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III 6 90 3 45         9 135
Desenvolupament professional              3 45 3 45
Estètica         4 60     4 60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica     3 45         3 45
Metodologies d'anàlisi musical 4 45             4 45
Percepció auditiva general 3 45             3 45
Fonaments de la composició 4 45             4 45
Instrument / Veu (OB)
Instrument principal 1 a 8 28 37,5 28 37,5 28 37,5  26  37,5 110 150
Formació corporal
i comunicació I i II
2 30 2 30         4 60
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6 4 15 4 15 4 15     12 45
Improvisació i acompanyament per a pianistes I, II, III i IV 3 45 3 45 3 45 3 45 12 180
Repertori instrumental
específic
        3 45     3 45
Repertori i tècniques de la música contemporània         2 30     2 30
Seminari d'interpretació             2 30 2 30
Fonaments de la pràctica interpretativa         3 45     3 45
Musica de conjunt (OB) 
Cambra 1 a 7 4 45 4 45 4 45 2 22,5 14 157,5
Cor I 2 45             2 45
Lied I i II     2 22,5 2 22,5     4 45
Teoria i història (OB)
Anàlisi de la música I     3 45         3 45
Taller d'anàlisi I i II     2 22,5 2 22,5     2 45
Percepció auditiva específica     2 45         2 45
Història de la música del segle XIX             4 45 4 45
Tecnologia musical (OB)
Introducció
a la tecnologia musical 
    2 30         2 30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I     2 30         2 30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius         3  45 12 180 15 225
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca         2 30     2 30
Treball fi de grau             8 15 8 15
TOTAL 60 442,5 60 457,5 60 442,5 60 420 240 1762,5