Fer una estada Erasmus+ a l'estranger

El programa Erasmus facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra universitat europea (de tres mesos a un curs acadèmic complet) i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el learning agreement (acord d’estudis) pactat amb l'Esmuc abans de marxar. 

L'estudiant abona l'import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d'acollida, on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. El centre d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.

Cada alumne només podrà presentar fins a 3 sol·licituds per a aquest programa.

Més informació sobre el programa Erasmus+:

 

Totes les sol·licituds s'han de cursar a través de l'aplicació DREAMAPPLY