Terminis de pagament

La matrícula es pot abonar en dos terminis, cadascun d’ells per un import del 50%.

  Termini Mitjà
1r 26 de juny al 31 de juliol de 2017 Resguard de pagament per codi de barres
2n 13 de febrer de 2018 Domiciliació bancària

La devolució dels rebuts implicarà un cost addicional per l’estudiant de 40 €, en concepte de devolució i despeses de gestió.

Qualsevol canvi del compte bancari (IBAN) s'ha de comunicar a Secretaria amb una antel·lació de 15 dies abans de la data de domiciliació.