Taxes: matrícula ordinària

La matrícula ordinària és aquella en la qual l’estudiant ha d’abonar íntegrament l’import de la matrícula.

Preu per crèdit

  • 27,67 € (crèdits ECTS. El Patronat de l’Esmuc en sessió de 28 de juliol 2020 va aprovar la rebaixa del preu / crèdit en un 30%, tal i com ha fet la Universitat catalana per instrucció del Govern de la Generalitat).

 

Al preu dels crèdits matriculats caldrà sumar el de l’assegurança escolar i el del material:

  • Assegurança escolar obligatòria menors de 28 anys: 1,12 €
  • Assegurança escolar obligatòria majors de 28 anys: 22 €
  • Material divers: 11 €