Finançament

L'Esmuc ha signat un conveni amb "la Caixa" amb una oferta de productes i serveis de finançament:

  • Préstec personal variable: Adquisició instruments musicals.
  • CrediEstudis Curs a Curs: Permet finançar estudis realitzats tant a l'Estat Espanyol com a l'estranger. També permet finançar les despeses de manutenció, viatges o material de formació que comporten aquests estudis. A més, permet disposar anticipadament de beques gràcies a la carència.
  • CrediEstudis Superiors: Permet finançar estudis tant a territori Espanyol com a l'estranger. Poden afegir-se a aquest finançament les despeses de manutenció, viatges o material de formació que comporten aquests estudis. Permet fer disposicions durant els dos primers anys, sempre que s'hagi habilitat la carència.

Per informar-te detalladament i sol·licitar qualsevol d'aquests serveis, adreça't directament a qualsevol oficina de "la Caixa".