Tramitació del títol

Sol·licitud del títol

Un cop finalitzats els estudis, els estudiants poden sol·licitar el diploma corresponent.

Per fer-ho, cal emplenar la següent sol·licitud i adjuntar la documentació requerida.

  • Fotocòpia del DNI (nacionalitat espanyola)
  • Fotocòpia del passaport (resta països U.E.)
  • Fotocòpia de la Targeta de Residència (països fora de la U.E.)
  • Acreditació de domini de la llengua estrangera, si no s'ha lliurat abans

El títol es pot sol·licitar personalment a Secretaria Acadèmica, o a través del correu electrònic: mlopez2@esmuc.cat.

 

Recollida del títol 

La recollida del títol és únicament presencial. 

Caldrà personar-se a les oficines de l'ESMUC durant l'horari d'atenció al públic o autoritzar una tercera persona per recollir-lo.

Autorització a tercers per la recollida del diploma