Tramitació del títol

Un cop finalitzats els estudis, els estudiants poden sol·licitar el títol corresponent.

Per fer-ho, cal emplenar la sol·licitud de revisió d'expedient per a la tramitació del títol i adjuntar la documentació requerida:

  • Fotocòpia del DNI (nacionalitat espanyola)
  • Fotocòpia del passaport (resta països U.E.)
  • Fotocòpia de la Targeta de Residència (països fora de la U.E.)
  • Acreditació de la llengua estrangera, si no s'ha lliurat abans. Consultar: Requisit de domini de llengua estrangera

Es pot fer aquest tràmit personalment a Secretaria Acadèmica, o mitjançant el correu electrònic: mlopez2@esmuc.cat