Taxes i preus de serveis

Imports corresponents al curs acadèmic 2020-2021 per a cada servei