Taxes i preus de serveis

Imports corresponents al curs acadèmic 2018-2019 per a cada servei