Reprografia

L’Escola disposa de 5 equips de copiadores multifuncionals de gran capacitat:

  • 1 equip multifunció situat a la Secretaria acadèmica (1a planta)
  • 2 equips d’autoservei situats a la Biblioteca (2a planta) i a la 3a planta
  • 2 equips al servei de Reprografia situats a la 1a planta

Per utilitzar-los cal disposar d'una targeta magnètica específica que es pot adquirir a les màquines d'autoservei situades a la Biblioteca (2a planta) i al vestíbul d'Oficines (1a planta). Els dossiers de determinades assignatures poden adquirir-se a Consergeria.

La utilització d'aquests equipaments en règim d'autoservei és responsabilitat de l'usuari i atenent sempre a allò que disposa la Llei de propietat intel·lectual sobre la reproducció de material imprès.