Connexió a la xarxa wifi mitjançant eduroam

Què és eduroam?

Eduroam és una iniciativa englobada en el projecte RedIris que facilita la mobilitat dels investigadors i els estudiants europeus, oferint connectivitat 'wifi' en els seus desplaçaments a la resta d'institucions adherides. D'aquesta manera, els usuaris de les institucions que participen a Eduroam tenen accés a Internet a través de les xarxes sense fils de la resta d'institucions participants.

eduroam-logo-light

Quins serveis puc utilitzar amb eduroam?

  • Web: HTTP, HTTPS
  • VPN: IPsec, PPTP
  • Correu: IMAP, POP3, SMTP

Quina responsabilitat tinc quan utilitzo eduroam?

  • L'usuari està obligat a respectar les normes de la seva institució origen i de la institució visitada, la normativa de mobilitat i la política d'us de l'Anella Científica. En cas que les normes que s'hi defineixin puguin tenir diferents interpretacions, s'aplicaran les més restrictives.
  • L'usuari és responsable de preservar les seves credencials d'accés (com d'usuari i contrasenya) i dels actes que pugui portar a terme ell mateix, o alguna tercera persona que utilitzi les seves credencials.
  • L'usuari ha d'informar immediatament als administradors de xarxa de la seva institució origen (ESMUC) en cas que s'assabenti que hi ha hagut un accés il·legal amb les seves credencials o bé quan sospiti que hi pot haver risc que això succeeixi.

Què puc fer si he seguit tots els passos de configuració del manual i no em funciona?

Manuals de configuració per als diferents tipus de dispositius: