Carnet de l'Esmuc

El carnet de l'Esmuc és un document imprescindible per accedir al centre i utilitzar els seus serveis:

  • Identifica la persona i el seu vincle amb l'Esmuc.
  • Permet l’accés, si escau, a diferents espais de l’Escola.
  • Serveix per al marcatge horari del personal de plantilla i dels proveïdors.
  • Serveix per al préstec de la Biblioteca de l’Escola.

Cal tenir en compte que:

  • El carnet és propietat de l'Esmuc. Dins del recinte de l’Escola, podrà ser requerit per part del personal d’administració i serveis, així com pel personal de seguretat. Quan acabi el vincle docent, laboral o mercantil amb l'Esmuc, l’usuari l’haurà de retornar.
  • En cas de pèrdua, s'haurà de comunicar immediatament al personal de Recepció, qui informarà l'usuari del tràmit que haurà de seguir per obtenir un nou document.
  • El primer carnet es lliura sense càrrec. En cas de pèrdua, caldrà fer-ne un de nou, aportant una quantitat que s’establirà cada curs. En cas de robatori, el carnet es pot obtenir novament de franc, presentant una còpia de la denúncia on aparegui explícitament el carnet en la relació de béns.
  • L’usuari del carnet és responsable del seu bon ús.