Simulacre de proves d’accés 2020

Amb l'objectiu d'orientar els interessats en realitzar les proves d'accés al grau superior de música a l'Esmuc, l'Escola ofereix una simulació de diferents exercicis tant de la part A com de la part B. Un cop corregits, podeu consultar la nota obtinguda i un breu comentari orientatiu sobre cada exercici realitzat.

 

Per consultar els resultats dels exercicis i un comentari dels correctors, haureu d'accedir amb el DNI i el password creat en el moment de la inscripció.