Publicació d'admesos, esmenes, resultats i reclamacions

Calendari 

18 de maig al 3 de juny Inscripció a les proves (fins a les 14:00 h ) i pagament.
A partir del 4 de juny Publicació del llistat provisional dels exclosos per documentació (a partir de les 14:00 h).
A partir del 17 de juny Últim dia per esmenar defectes en la presentació de la documentació (fins a les 14:00 h).
A partir del 18 de juny Publicació del llistat definitiu dels candidats exclosos (a partir de les 14:00 h).
A partir del 19 de juny Publicació del calendari definitiu de les proves.
A partir del 17 de juliol

Publicació del llistat provisional de resultats.

3 dies hàbils per presentar reclamacions de les qualificacions (del 20 al 22 de juliol fins a les 14:00 h). Enviar el formulari de reclamacions a secretaria.academica@esmuc.cat.

A partir del 23 de juliol Publicació del llistat definitiu de resultats i ordre de matricula 1r curs.

La publicació dels llistats es farà exclusivament a través del web de l'Escola.

Previsió de data de matrícula de 1r curs: del 27 al 31 de juliol.