Dictat melòdico-rítmic i dictat polifonicoharmònic

Consta de dos dictats, un dictat ritmicomelòdic i un dictat polifonicoharmònic.

En tots dos casos aquest exercici s’ofereix en tres opcions, vinculades:

  • al jazz i la música moderna
  • a la música tradicional en la vessant del flamenco
  • a la música antiga, tradicional, clàssica i contemporània

L’aspirant que opti a dos àmbits instrumentals diferents ha de fer l’opció corresponent a cadascun dels àmbits als quals opta.

L’escriptura i valoració del fragment es fa d’acord amb les convencions pròpies de cada estil. Tots dos dictats tenen una llargada màxima de vuit compassos.

L’avaluació es fa atenent al grau de precisió en la transcripció. En el dictat polifònic de clàssica i contemporània es valora el grau d’aproximació en la transcripció de cadascuna de les 4 veus, tot i que també s’accepta completar-ho amb el xifrat del baix. En el dictat harmònic de jazz i música moderna, i de flamenc, es valora el reconeixement del tipus d'acord i la relació entre les fonamentals dels diferents acords, sense necessitat de la transcripció de les altures concretes de cadascuna de les notes de l’acord.

El temps de què disposa l’aspirant per a aquest apartat és d’una hora i trenta minuts en les vessants de música antiga, tradicional, clàssica i contemporània, i d’una hora en les vessants de jazz i música moderna i de flamenco.