Estructura, continguts i valoració de les proves d'accés

Cada aspirant pot presentar-se per un màxim de dues especialitats, àmbits o modalitats.

La prova consta de dues parts, ambdues selectives, amb diversos exercicis cadascuna. La nota conjunta d'ambdues parts representa un 95% de la nota final. Cada part té un valor del 50% d'aquest percentatge.

El 5% restant de la nota final prové de la possessió del grau professional: als candidats que el posseeixen se'ls computa un 10 per aquest 5%. Els candidats sense el títol de grau professional poden fer un exercici específic. No realitzar l'exercici específic es qualificarà amb un 0.

Part A 

Té per objectiu avaluar els coneixements i les habilitats de l’aspirant.

Conté els següents exercicis:

 

Atenció: per a la realització dels exercicis d’Anàlisi auditiva, Dictats i Reconeixement auditiu és imprescindible utilitzar un telèfon mòbil intel·ligent amb la bateria completament carregada i que pugui connectar amb la Wi-Fi i auriculars. Cal portar també els propis auriculars.

Part B 

Té per objectiu valorar les capacitats de l’aspirant respecte als estudis que vol cursar. Aquesta part és diferent segons les especialitats:

 

Taula de baremacions general

Esquemes per especialitats

Resum de les proves d'accés - Composició (PDF)
Resum de les proves d'accés - Direcció (PDF)
Resum de les proves d'accés - Musicologia (PDF)
Resum de les proves d'accés - Pedagogia (PDF)
Resum de les proves d'accés - Producció i Gestió (PDF)
Resum de les proves d'accés - Sonologia (PDF)
Resum de les proves d'accés - Interpretació Clàssica i Contemporània (PDF)
Resum de les proves d'accés - Interpretació Jazz i Música Moderna (PDF)
Resum de les proves d'accés - Interpretació Música Antiga (PDF)
Resum de les proves d'accés - Interpretació Música Tradicional (PDF)