Calendari de les proves d'accés 2018

El calendari s’organitza en les següents parts:

Exercicis escrits de la part A i la part B 

 • Exercici específic per als candidats que no tenen el grau professional/mitjà de música.
 • Exercicis escrits de la Part A (A1-A2-A3-A4) per a tots els candidats (dictat ritmicomelòdic, dictat polifonicoharmònic, anàlisi de partitura i anàlisi auditiva).
 • Exercicis específics de la Part B per als candidats a Composició (B1 i lliurament de les obres del candidat) i (B2); Direcció (B4-B5); Musicologia (B7-B8); Pedagogia (B9); Producció i Gestió (B12-B13); Sonologia (B14-B15)

  

Proves instrumentals i exercicis específics amb comissió avaluadora

 • Prova instrumental de la Part A (A5) per a tots els candidats/es. Per als candidats/es a l’especialitat d’Interpretació i Pedagogia, prova tècnica obligatòria. Per als candidats/es a especialitats no instrumentals: Composició, Direcció, Musicologia, Producció i Gestió, Sonologia, com a única opció, prova d’interpretació d’un repertori preparat (es marcaran en el calendari de les proves d’instrument en negreta).
 • Prova d’interpretació de la Part B d’un repertori prèviament preparat (B16) per a tots els candidats/es a l’especialitat d’Interpretació i Pedagogia (els candidats/es a l’especialitat de Pedagogia, com a única opció, es marcaran en el calendari de les proves d’instrument en negreta i subratllat).
 • Prova d’interpretació de la Part B amb lectura prèvia dels materials (B18) per als candidats/es a Instruments de la Música Tradicional, excepte Flamenc, prova d’improvisació; de la Música Clàssica i Contemporània, excepte Orgue, baix continu; de la Música Antiga, excepte Clavicèmbal, baix continu, i prova d’improvisació per als candidats/es a Instruments de Jazz i Música Moderna i (B17) sessió de treball per als candidats/es a l’especialitat d’Interpretació.
 • Valoració de les obres presentades (B3) per als candidats/es a Composició.
 • Lectura a vista al piano (B19) per als candidats/es a Composició i Direcció.
 • Realització a vista per als candidats/es a Direcció (B6).
 • Interpretació vocal per als candidats/es a Pedagogia (B11) i exercici Aprenentatge musical (B10).
 • Exposició del guió presentat i defensa oral d'un tema d'nterès musicològic (B8) per als candidats/es de Musicologia.

 

Si es produeixen canvis s’anunciaran a les cartelleres del centre i al web.

Els números d’inscripció s’entenen en el supòsit que el candidat es trobi en les condicions necessàries requerides per la RESOLUCIÓ ENS/458/2015, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen les corresponents al curs 2017-2018.

IMPORTANT: CAL SER AL VESTÍBUL DE L'ESCOLA 20 MINUTS ABANS DE CADA EXERCICI