Matèries i assignatures optatives

Les tres especialitats, Etnomusicologia, Musicologia Històrica i Musicologia Sistemàtica, s’agrupen parcialment en les matèries d’especialitat, seguint models acadèmics que han proporcionat bons resultats en les experiències prèvies de l’Esmuc en la formació de segon cicle. 

Especialitat Etnomusicologia
Matèries Assignatures Crèdits ECTS
Etnomusicologia Etnografia audiovisual 6
Antropologia musical Música i processos de globalització 6
Sociologia de la música Música i gènere 6
Pràctica instrumental Pràctica instrumental de cultures específiques 6
Especialitat Musicologia Històrica
Matèries Assignatures Crèdits ECTS
Patrimoni Fonts iconogràfiques musicals 6
Arxivística Catalogació de documents musicals 6
Historiografia Musicologia crítica 6
Història La música a Barcelona 6
Especialitat Musicologia Sistemàtica
Matèries Assignatures Crèdits ECTS
Teoria musical Teoria musical del segle XX 6
Acústica i organologia Acústica i organologia 6
Sistemes musicals Música i accent en el discurs musical 6
Anàlisi de dades musicals Anàlisi de dades musicals 6

< Torna al programa