ref.2018.4, 2018.5 i 2018.6

   

   

Places temporals de professorat

del Departament de Producció i Gestió

 

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca la selecció temporal de professorat del Departament de Producció i Gestió per al curs 2018-2019 per les assignatures següents:

   

Tècniques de comunicació

(referència 2018.4)

1r quadrimestre, dijous de 15 a 18h*

     

Management i intermediació

(referència 2018.5)

1r quadrimestre, dijous de 12:30 a 14:30h*

      

Dret I i Dret II

(referència 2018.6)

Dret II 2n quadrimestre, dijous de 15 a 17h*

Dret I curs 2019-2020

   

Es pot optar a una o a vàries assignatures.  Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Les persones interessades poden adreçar el curriculum vitae i un esbós de projecte docent (4 còpies de cada) de les assignatures a les què es presenti, personalment a RRHH despatx  B- 220 (de 9h a 13:30 h) o per correu postal (A l’atenció del Cap de Recursos Humans. Escola Superior de Música de Catalunya. c/ Padilla  155 “Edifici  l’Auditori”. 08013 Barcelona), especificant en el sobre la referència.

La data límit per la recepció de les candidatures (incloent les que es presentin per correu postal) és el dia 16 de juliol de 2018.

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció de professorat serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

 

Barcelona, 4 de juliol de 2018

   

   

   

* Horaris provisionals, susceptibles de modificació.