ref.2018.23

Plaça temporal de suport a la docència

(Referència 2018.23)

 

 

 

 

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca una selecció per la següent plaça temporal d’acompanyant del Departament de Jazz i Música Moderna pel curs 2018-2019 (inici 12 de novembre) :

 

Guitarrista Acompanyant de Música Moderna

Dl de 16:30 a 20:30h

Dj de 10 a 14h

 

   

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Les persones interessades poden adreçar el curriculum vitae  (4 còpies) personalment a RRHH despatx  B- 220 (laborables de 9h a 13:30h) o per correu postal (a l’atenció del Cap de Recursos Humans. Escola Superior de Música de Catalunya. c/ Padilla  155 “Edifici  l’Auditori”. 08013 Barcelona), especificant en el sobre la referència.

La data límit per la recepció de les candidatures (incloent les que es presentin per correu postal) és el dia 12 de novembre de 2018 (dies 1 i 2 de novembre tancat).

 

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

 

 

Barcelona, 25 d’octubre de 2018