Resultats

Resultats de les places temporals 2017.1 a 2017.6:

Convocatòria

Finalista

Pianista acompanyant (referència 2017.1) Enrique Bagaría
Repertori instrumental específic, piano (referència 2017.2) Javier Liébana
Dret I/Dret II (referència 2017.3) Andreu Puig
Gestió comptable i financera/Gestió pressupostària (referència 2017.4) David Regalado
Gestió d'equips (referència 2017.5) Joan Fargas
Tecnologia aplicada a la producció i difussió I i II (referència 2017.6) deserta