Professorat de Música Clàssica i Contemporània

Plaça  temporal de professorat

 

(Referència 2017.2)

 

                    

 

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca la selecció temporal de professorat a temps parcial pel 2n quadrimestre del curs 2016-2017 per a l’assignatura de:  

 

Repertori instrumental específic, piano

 

2n quadrimestre curs 2016-2017, divendres d’11 a 14h.  Inici 10 de febrer

 

(Departament de Música Clàssica i Contemporània)

  

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Les persones interessades poden adreçar el curriculum vitae i un esbós de projecte docent (4 còpies de cada) personalment a RRHH despatx  B-220 (de 9h a 13:30h) o per correu postal (a l’atenció del Cap de Recursos Humans. Escola Superior de Música de Catalunya. c/ Padilla  155 “Edifici  l’Auditori”. 08013 Barcelona), especificant en el sobre la referència.

La data límit per la recepció de les candidatures (incloent les que es presentin per correu postal) és el dia 27 de gener de 2017.

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció de professorat serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

 

                                                 

 

Barcelona, 18 de gener de 2017