Treballa a l'Esmuc

      

   

   

   

   

Convocatòries curs 17-18 
Termini presentació candidatures
Estat
Personal de suport a la docència de Música Tradicional (referència 2017.19) fins al 13/09/2017 finalitzada

   

     

Resultats convocatòries curs 17-18

  

   

Calendari acadèmic curs 17-18

Horaris provisionals curs 17-18

   

   

Convocatòries curs 17-18
Termini presentació candidatures
Estat
Professorat de Producció i Gestió (referències 2017.8 a 2017.11) fins al 14/07/2017 finalitzada
Professorat de Música Clàssica i Contemporània (referències 2017.12 i 2017.13) fins al 14/07/2017 finalitzada
Professorat de Música Clàssica i Contemporània (referència 2017.14) fins al 26/07/2017 finalitzada
Professorat de Sonologia (referència 2017.15) fins al 26/07/2017 finalitzada
Personal de suport a la docència de Música Tradicional (referències 2017.16 i 2017.17) fins al 26/07/2017 finalitzada
Professorat de Música Clàssica i Contemporània (referència 2017.18) fins al 26/07/2017 finalitzada