Préstec intern

Un servei del Parc d'instruments a mode de biblioteca instrumental.

Guia del préstec intern d'instruments (PI)

Us aconsellem que llegiu la guia del préstec intern abans de donar-vos d'alta.

Instruments del préstec intern

Llista d'instruements disponibles per al préstec intern.

Un parell de dades (Curs 2015-2016)

PI_DADES1_2015
PI_DADES2_2015