Intervencions als pianos de l'ESMUC

ProgramaAfinacions
Quin procés i quins criteris es segueixen per programar les intervencions tècniques als pianos de l'ESMUC ?

1.- TIPUS D'INTERVENCIÓ

Observem quin tipus d'intervenció és el més adequat

  Intervencions Afectació a l'instrument
MANTENIMENT CORRECTIU
DE DESGAST Polit de martells Molt agressives, cost alt , amb limitacions i fan baixar el valor de l’instrument. 
DE RESTAURACIÓ Canvi de martells, Canvi de totes les cordes ... Cost alt
D'AJUST Afinació i harmonització Habituals
MANTENIMENT PREVENTIU
PREVENCIÓ Neteja, seguretat, estrés climàtic, protecció i control de plagues Depenen d'altres factors externs a l'instrument

 

2.- PROGRAMACIÓ DE L'INTERVENCIÓ

Es programa segons criteris que intenten garantir el funcionament de l'instrument, la pujada de l'índex de satisfacció (relació entre l'expectativa i el grau d'exigència segons la tipologia d'us)

Intervencions Prioritat Objectiu Aules  
PLANIFICADES        
AFINACIÓ 1 Màxim 50 dies Aules de Piano d'instrument principal i cambra amb piano  
AFINACIÓ 2 Màxim 120 dies Aules de conjunt jazz amb alt desgast  
AFINACIÓ 3 Màxim 180 dies Resta d'aules  
ACTIVITATS Inmediata Màxim 3 dies abans Sales i auditori acadèmic  
SOBREVINGUDES        
AFINACIÓ Inmediata Màxim 1 setmana Quan es deixa un avís a recepció o es comunica mitjançant el formulari de manteniment  

 

2.- VISIBILITAT DE L'INTERVENCIÓ 

Es visualitzen al programa de gestió d’espais (ASIMUT) si fem una cerca per l’empresa que realitza el manteniment Empresa Jorquera Pianos 

La data que figura a la reserva és la data en que s’ha fet la última intervenció al piano de l’aula (veure foto capsalera)