ETIM

CFTAIM
Projecte per a la creació d'un Cicle formatiu de tècniques aplicades als instruments musicals (CFTAIM-Escola Superior de Tècnicques aplicades als instrument musicals)

L’Objectiu de la creació d’un Cicle formatiu de tècniques aplicades als instruments musicals es fonamentarà en 6 eixos :   

  1. Establir un accés als oficis relacionats amb els instruments que fins ara només s’adquirien per procediment mestre - aprenent com en el seu inici ho va estar la música. 
  2. Garantir la conservació, l’aprenentatge i la innovació d’aquest oficis mitjançant una metodologia científica i tècnica 
  3. Donar resposta tècnica a tots els instruments musicals, prioritzant els que figuren al pla d’estudis dels ensenyaments superiors de música de Catalunya. 
  4. Esdevenir un centre obert de confluència en la formació,  investigació i recerca de l ’instrument musical. 
  5. Garantir les sortides professionals establertes d’acord amb les demandes del mercat laboral existent 
  6. Col·laborar molt directament amb d’altres estudis paral·lels i complementaris dins el panorama musical actual tant en l’àmbit professional com en el social.