P4 Quarta planta

Implantació de l'equipament a la 4a planta

A401 Formació corporal (R)

A401A
L'aula de Formació corporal està equipada amb un piano vertical.

A402 Percussió CiC (R)

A402A
L'aula A402 és l'aula de conjunt de Percussió CiC