P3 Tercera planta

Implantació de l'equipament a la 3a planta

A301 Individual

A301A
L'Aula A301 és una aula polivalent amb un piano vertical.

A320 Percussió (R)

A313A
L'Aula A320 és una aula de percussió equipada amb una marimba de 5 octaves.

A339 Piano (R)

A339_A343A
Les aules restringides de piano estan equipades amb dos pianos de cua.

A302 Arpa (R)

A302A
L'aula d'arpa està equipada amb dues arpes.

A321 Percussió (R)

A321A
L'Aula A321 és una aula de percussió equipada amb una bateria i un vibràfon.

A340 Piano (R)

A339_A343A
Les aules restringides de piano estan equipades amb dos pianos de cua.

A303 Individual

A303A
L'Aula A303 és una aula destindada a les classes de Lied i cambres amb piano

A322-A336 Individual

A322_A336A
Les aules d'instrument individual estan equipades amb un piano de cua.

A341 Piano (R)

A339_A343A
Les aules restringides de piano estan equipades amb dos pianos de cua.

A304 Conjunt

A304A
L'Aula A304 és una aula de Conjunt o cambra amb un piano de cua.

A322-A336 Individual

A322_A336A
Les aules d'instrument individual estan equipades amb un piano de cua.

A342 Piano (R)

A339_A343A
Les aules restringides de piano estan equipades amb dos pianos de cua.

A305 Conjunt

A305A
l'Aula de conjunt està equipada amb un piano de cua.

A322-A336 Individual

A322_A336A
Les aules d'instrument individual estan equipades amb un piano de cua.

A343 Piano (R)

A339_A343A
Les aules restringides de piano estan equipades amb dos pianos de cua.

A306 Conjunt

A306A
L'Aula A306 és una aula de Conjunt o cambra amb un piano de cua

A322-A336 Individual

A322_A336A
Les aules d'instrument individual estan equipades amb un piano de cua.

A344 Informàtica (E)

A344A
L'aula específica d'informàtica està equipada amb 11 ordinadors.

A307 Conjunt

A307A
L'Aula A307 és una aula de Conjunt o cambra amb un piano de cua.

A322-A336 Individual

A322_A336A
Les aules d'instrument individual estan equipades amb un piano de cua.

A345 Col·lectiva

A345A
L'Aula A345 és una aula col·lectiva amb un piano vertical

A308 Taller

A308A
Taller de Manteniment i conservació dels instruments musicals de l'ESMUC on treballa el personal tècnic de l'ESMUC, els tècnic externs i els estudiants en pràctiques.

A322-A336 Individual

A322_A336A
Les aules d'instrument individual estan equipades amb un piano de cua.

A346 Col·lectiva

A346A
L'Aula A346 és una aula col·lectiva amb un piano vertical

A309 Sala de Cor (R)

A309A
La sala de cor està equipada amb un piano de gran cua.

A322-A336 Individual

A322_A336A
Les aules d'instrument individual estan equipades amb un piano de cua.

A347 Col·lectiva

A347A
L'Aula A347 és una aula col·lectiva amb un piano vertical.

A310 Sala d'Orquestra

A310A
La Sala d’orquestra es un espai polivalent situat a la tercera planta.

A322-A336 Individual

A322_A336A
Les aules d'instrument individual estan equipades amb un piano de cua.

A348 Col·lectiva

A348A
L'Aula A348 és una aula col·lectiva amb un piano vertical.

A311 Orgue (R)

A311A
L'Aula d'orgue està equipada amb un orgue d'estudi, un harmònium i un piano de cua.

A322-A336 Individual

A322_A336A
Les aules d'instrument individual estan equipades amb un piano de cua.

A349 Informàtica (E)

A349B
L'Aula d'informàtica està equipada amb 19 ordinadors

A312 M. Percussió

A312A
Fitxa del Magatzem de Percussió en construcció

A322-A336 Individual

A322_A336A
Les aules d'instrument individual estan equipades amb un piano de cua.

A350 Aula Orff

A350_Portada
L'aula d'instrument orff és l'aula on es realitzen les classes de Pedagogía de l'instrument i compte amb instrumental orff de l'Esmuc i es conserven els instruments de la  Orquestra Joventut Percussionista de Catalunya, donació de la família Colomer.

A313 Percussió (R)

A313A
L'Aula A313 és una aula de percussió equipada amb una marimba de 5 octaves.

A322-A336 Individual

A322_A336A
Les aules d'instrument individual estan equipades amb un piano de cua.

A351 Col·lectiva

A352_A356A
Aula en construcció

A314 Improvisació (E)

A314_315A
Les aules específiques d'improvisació estan equipades amb 4 pianos

A322-A336 Individual

A322_A336A
Les aules d'instrument individual estan equipades amb un piano de cua.

A352 Col·lectiva

A352_A356A
Les aules col·lectives disposen de piano de cua, ordinador i projector.

A315 Improvisació (E)

A314_315A
Les aules específiques d'improvisació estan equipades amb 4 pianos

A322-A336 Individual

A322_A336A
Les aules d'instrument individual estan equipades amb un piano de cua.

A353 Col·lectiva

A352_A356A
Les aules col·lectives disposen de piano de cua, ordinador i projector.

A316 Percussió (R)

A316A
L'Aula A316 és una aula de percussió equipada amb un joc de 4 timbals i un vibràfon.

A322-A336 Individual

A322_A336A
Les aules d'instrument individual estan equipades amb un piano de cua.

A354 Col·lectiva

A352_A356A
Les aules col·lectives disposen de piano de cua, ordinador i projector.

A317 Percussió (R)

A317A
L'Aula A317 és una aula de percussió equipada amb timbals, xilòfon i lira

A322-A336 Individual

A322_A336A
Les aules d'instrument individual estan equipades amb un piano de cua.

A355 Col·lectiva

A352_A356A
Les aules col·lectives disposen de piano de cua, ordinador i projector.

A318 Conjunt

A318A
L'Aula A338 és una aula de Conjunt o cambra amb un piano de cua

A337 Conjunt

A337_A338A
L'Aula A337 és una aula de Conjunt o cambra amb un piano de cua

A356 Col·lectiva

A352_A356A
Les aules col·lectives disposen de piano de cua, ordinador i projector.

A319 Percussió (R)

A319A
L'Aula A319 és una aula de percussió equipada amb una marimba de 5 octaves.

A338 Conjunt (R)

A337_A338A
L'Aula A338 és una aula destindada a les classes de Lied i cambres amb piano  

CAN Cantina

CANA
La Cantina es el menjador destinat als estudiants, professors i PAS que incorpora servei de microones, vending i wifi. També s'utilitza com espai polivalent per al desenvolupament d'activitats.