P2 Segona Planta

Implantació de l'equipament a la 2a planta

A201 Clavicèmbal

A201A
L'Aula A201 on s'imparteix de l'assignatura de clavicèmbal esta equipada amb un fortepiano idos clavicèmbals.

A202 Conjunt MA

A202A
L'aula A202 de s'utilitza per als conjunt de música antiga i està equipada amb un clavicèmbal i un clavicordi

A203 Clavicèmbal (E)

en-construcció
L'Aula A203 està en remodelació

A204 Clavicèmbal

A204A
L'aula A204 de Clavicèmbal de música antiga està equipada amb un clavicèmbal.

A205 Clavicèmbal

A205A
L'aula A205 està equipada amb clavicèmbal.

A206 Clavicèmbal

A206A
L'aula A206 és un aula d'estudi de clavicèmbal

A207 Fortepiano

A207A
L'aula A207 disposa de dos instruments de diferents èpoques.

A208 Conjunt MA

A208A
L'aula de conjunt de música antiga per a desenvolupar els diversos conjunts.

B204 Parc

B204A
Un servei del parc d'instruments a mode de biblioteca instrumental.