LLoguer i cessió d'espais

A347A
A303A
A304A

L'Escola Superior de Música de Catalunya ofereix les seves aules i espais a entitats o empreses per poder realitzar activitats externes mitjançant el lloguer d'espais.

De quins espais disposem ?

Podeu escollir entre les grans aules com la Sala d'orquestra o la Sala de cor o les diverses col·lectives com la A352 i les de conjunt com la A307. Per a d'altre tipologia d'aules més especialitzades, cal que ens ho indiqueu en el formulari.

#LLOGUERESPAIS_Plànol

A310 Sala d'Orquestra

A310A
La Sala d’orquestra es un espai polivalent situat a la tercera planta  on es realitzen activitats diverses com concerts, assajos, enregistraments, seminaris, audicions, reunions, cursos, conferències, actes ...

A309 Sala de Cor (R)

A309A
La sala de cor està equipada amb un piano de gran cua.

A352 Col·lectiva

A352_A356A
Les aules col·lectives disposen de piano de cua, ordinador i projector.

Condicions per al lloguer d'espais

L'Escola Superior de Música de Catalunya ofereix les seves aules i espais per poder realtizar activitats externes mitjançant el lloguer d'espais.

La tramitació del lloguer quedarà supeditada a la confirmació de la resta de serveis i l'aprovació de la Direcció general de l’ESMUC.

El fet de presentar la sol·licitud mitjançant el formulari implica l’acceptació de les tarifes i de totes les condicions establertes per la Fundació per a l’Esmuc.

En cas que l'ESMUC ho cregui necessari, es podran afegir al pressupost despeses de serveis per a garantir la seguretat i el manteniment de les instal·lacions i equipaments.

RESUM TRÀMITS

CONDICIONS PER AL LLOGUER D'ESPAIS
CONDICIONS D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESMUC
FORMULARI PER A LA SOL•LICITUD DE LLOGUER I CESSIÓ ESPAIS
TARIFES