LLoguer i cessió d'espais

A310A
La Sala d’orquestra es un espai polivalent situat a la tercera planta.

L'Escola Superior de Música de Catalunya ofereix les seves aules i espais a entitats o empreses per poder realitzar activitats externes mitjançant el lloguer d'espais.

De quins espais disposem ?

Podeu escollir entre les grans aules com la Sala d'orquestra o la Sala de cor o les diverses col·lectives com la A352 i les de conjunt com la A307. Per a d'altre tipologia d'aules més especialitzades, cal que ens ho indiqueu en el formulari.

A310 S. Orquestra (R)

A310A
La Sala d’orquestra es un espai polivalent situat a la tercera planta.

A309 S. Cor (R)

A309A
La sala de cor està equipada amb un piano de gran cua.

A352 Col·lectiva

A352_A356A
Les aules col·lectives disposen de piano de cua, ordinador i projector.

Condicions per al lloguer/cessió d'espais

L'Escola Superior de Música de Catalunya ofereix les seves aules i espais per poder realitzar activitats externes mitjançant el lloguer o cessió d'espais.

La tramitació del lloguer/cessió quedarà supeditada a la confirmació de la resta de serveis i l'aprovació de la Direcció general de l’ESMUC.

El fet de presentar la sol·licitud mitjançant el formulari implica l’acceptació de les tarifes i de totes les condicions establertes per la Fundació per a l’Esmuc.

En cas que l'ESMUC ho cregui necessari, es podran afegir al pressupost despeses de serveis per a garantir la seguretat i el manteniment de les instal·lacions i equipaments.

Serà obligatori contractar un ajust de l'instrument en l'aplicació de taxes de pack espai+ instrument.

Aquests ajusts els haurà de programar l'empresa o entitat dins el període de lloguer/cessió de l'espai on es trobi l'instrument.

Els preus seran i segons contracte : 

  • Piano : 121 + IVA
  • Clavicèmbal 121 + IVA
  • Fortepiano : 121 + IVA
  • Orgue positiu : 300 + IVA

RESUM TRÀMITS

CONDICIONS PER AL LLOGUER D'ESPAIS
CONDICIONS D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESMUC
FORMULARI PER A LA SOL•LICITUD DE LLOGUER I CESSIÓ ESPAIS
TARIFES