Aules específiques (E)

A112A
Les aules específiques són aquelles que disposen d'un equipament específic per a realitzar una determinada assignatura i per tant cal prioritzar aquest tipus d'assignatura. Les aules restringides també són específiques. Estan excloses de la cessió d'espais.

EspaisEsmuc

IdEspaiEsmuc NomEspai
A101 Baix Elèctric
A102 Guitarra Elèctrica
A103 Conjunt Jazz
A104 Conjunt Jazz
A110 Conjunt Música Antiga
A111 Conjunt Música Clàssica
A112 Conjunt Jazz
A113 Conjunt Modern
A114 Postproducció
A125 Cant Jazz
A126 Cant Jazz
A202 Clavicèmbal
A203 Clavicèmbal
A204 Clavicèmbal
A205 Clavicèmbal
A206 Fortepiano
A208 Conjunt Música Antiga
A309 Aula de Cor
A310 Aula d'Orquestra
A314 Improvisació
A315 Improvisació
A344 Informàtica
A349 Informàtica
A350 Orff