Espais

A310A
Visualització planta per planta de la ubicació de tot l'equipament de l'escola.

P1

Implantació de l'equipament a la 1a planta

P2

Implantació de l'equipament a la 2a planta

P3

Implantació de l'equipament a la 3a planta

P4

Implantació de l'equipament a la 4a planta

Guies dels espais

A309A
Recull de guies dels espais específics i restringits

Aules restringides (R)

A311A
Les aules restringides són aquelles en que l'accés està restringit a uns usuaris en concret per motius de seguretat, logística instrumental, conservació, inventari i garantia de les hores d'estudi de l' instrument. Estan excloses de la cessió d'espais.

Aules específiques (E)

A112A
Les aules específiques són aquelles que disposen d'un equipament específic per a realitzar una determinada assignatura i per tant cal prioritzar aquest tipus d'assignatura. Les aules restringides també són específiques. Estan excloses de la cessió d'espais.