LLoguer d'espais

A347A
A303A
A304A

L'Escola Superior de Música de Catalunya ofereix les seves aules i espais a entitats o empreses per poder realitzar activitats externes mitjançant el lloguer d'espais.

De quins espais disposem ?

Podeu escollir entre les grans aules com la Sala d'orquestra o la Sala de cor o les diverses col·lectives com la A352 i les de conjunt com la A307. Per a d'altre tipologia d'aules més especialitzades, cal que ens ho indiqueu en el formulari.

A310 Sala d'Orquestra

A310A
La Sala d’orquestra es un espai polivalent situat a la tercera planta de l’Escola Superior de Música de Catalunya on es realitzen activitats diverses com els concerts finals avaluables, assajos dels grans conjunts (Orquestra Simfònica, Banda, Big Band i Conjunt d’antiga), enregistraments, seminaris, audicions, reunions, cursos, proves d’accés, conferències, classes magistrals i actes ...

A309 Sala de Cor

A309E
La sala de cor està equipada amb un piano de gran cua.

A352 Col·lectiva

A352_A356A
Les aules col·lectives disposen de piano de cua, ordinador i projector.

A307 Conjunt

A307A
L'Aula A307 és una aula de Conjunt o cambra amb un piano de cua.

A303 Individual

A303A
L'Aula A303 és una aula polivalent amb un piano vertical.

A347 Col·lectiva

A347A
L'Aula A347 és una aula col·lectiva amb un piano vertical.

A355 Col·lectiva

A352_A356A
Les aules col·lectives disposen de piano de cua, ordinador i projector.

A304 Conjunt

A304A
L'Aula A304 és una aula de Conjunt o cambra amb un piano de cua.

Condicions per al lloguer d'espais

L'Escola Superior de Música de Catalunya ofereix les seves aules i espais per poder realtizar activitats externes mitjançant el lloguer d'espais.

La tramitació del lloguer quedarà supeditada a la confirmació de la resta de serveis i l'aprovació de la Direcció general de l’ESMUC.

El fet de presentar la sol·licitud mitjançant el formulari implica l’acceptació de les tarifes i de totes les condicions establertes per la Fundació per a l’Esmuc.

En cas que l'ESMUC ho cregui necessari, es podran afegir al pressupost despeses de serveis per a garantir la seguretat i el manteniment de les instal·lacions i equipaments.

RESUM TRÀMITS

CONDICIONS PER AL LLOGUER D'ESPAIS
CONDICIONS D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESMUC
FORMULARI DE SOL·LICIUD DE LLOGUER D'ESPAIS
TARIFES