LLoguer d'espais

A347A
A303A
A304A

L'Escola Superior de Música de Catalunya ofereix les seves aules i espais a entitats o empreses per poder realitzar activitats externes mitjançant el lloguer d'espais.

De quins espais disposem ?

Podeu escollir entre les grans aules com la Sala d'orquestra o la Sala de cor o les diverses col·lectives com la A352 i les de conjunt com la A307. Per a d'altre tipologia d'aules més especialitzades, cal que ens ho indiqueu en el formulari.

A310 Sala d'Orquestra

A310A
La Sala d’orquestra es un espai polivalent situat a la tercera planta de l’Escola Superior de Música de Catalunya on es realitzen activitats diverses com els concerts finals avaluables, assajos dels grans conjunts (Orquestra Simfònica, Banda, Big Band i Conjunt d’antiga), enregistraments, seminaris, audicions, reunions, cursos, proves d’accés, conferències, classes magistrals i actes ...

A309 Sala de Cor

A309E
La sala de cor està equipada amb un piano de gran cua.

A352 Col·lectiva

A352_A356A
Les aules col·lectives disposen de piano de cua, ordinador i projector.

Condicions per al lloguer d'espais

L'Escola Superior de Música de Catalunya ofereix les seves aules i espais per poder realtizar activitats externes mitjançant el lloguer d'espais.

La tramitació del lloguer quedarà supeditada a la confirmació de la resta de serveis i l'aprovació de la Direcció general de l’ESMUC.

El fet de presentar la sol·licitud mitjançant el formulari implica l’acceptació de les tarifes i de totes les condicions establertes per la Fundació per a l’Esmuc.

En cas que l'ESMUC ho cregui necessari, es podran afegir al pressupost despeses de serveis per a garantir la seguretat i el manteniment de les instal·lacions i equipaments.

RESUM TRÀMITS

CONDICIONS PER AL LLOGUER D'ESPAIS
CONDICIONS D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESMUC
FORMULARI DE SOL·LICIUD DE LLOGUER D'ESPAIS
TARIFES