Reducció de partitures (I-IV)

Dades generals

Nom de l'assignatura Reducció de Partitures (I-IV)
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r i 2n quadrimestre
crèdits ECTS 16
Valor total en hores 480 Hores presencials lectives: 180
Altres hores presencials: 0
Hores per treballs dirigits (no presencials): 0
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 300
Professor/a Joan Grimalt
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Familiaritat amb el teclat i l'harmonia. Es recomana repassar xifrats barrocs i baix continu. 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Reduir sobre el teclat una partitura de qualsevol època i formació.
 • Aprofundir en la lectura a vista fluïda: fer-se amb una ràpida visió de conjunt.
 • Aplicar discriminadament, amb criteri i agilitat, les diverses tècniques de reducció, segons les situacions i els repertoris.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Pràctica de les claus de Do, situant-les en el seu àmbit tonal. Útil en si (viola, violoncel, fagot) i també metòdicament, perquè ajuda a llegir instruments transpositors. També pot significar una radicalització de la lectura „absoluta“, no relativa ni de tabulatura.
 • Aprenentatge i pràctica de les diferents transposicions: clarinets, trompes, trompetes, etc. Enfoc pràctic, operatiu!
 • Pràctica del creuament de veus i de la independència entre veus i mans/dits sobre el piano, superant la fixació topogràfica pròpia del teclat. Exercicis expressos, trets del manual, i exemples d’obres: creuament de veus de la polifonia clàssica (Lassus), o de partitures orquestrals amb la veu del baix per sobre de la melodia (Fg. i Tr., p.e.)
 • Pràctica de la lectura polifònica, començant amb dues veus (també creuades), fins a quatre o cinc.
 • Familiarització amb l’ordre de claus i sistemes del Quartet de corda com a preparació per a la lectura de partitures orquestrals.
 • Preparació de la partitura: reconeixement i xiframent d’acords complexos, segons el sistema de notació del baix continu.
 • Aprenentatge i pràctica de diverses tècniques d’adaptació pianística.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes setmanals col·lectives.
 • El professor ofereix unes bases i uns criteris perquè l'estudiant pugui preparar exercicis de Reducció de Partitures, i més tard obres concretes del repertori. Després, al llarg del curs, durant les classes, a partir del treball fet per l'estudiant, es poden anar afermant i ampliant aquelles bases i aquells criteris, buscant l'autonomia de l'estudiant.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El professor avalua l'evolució que l'estudiant mostra sessió a sessió, i el projecte final.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistència i participació Avaluació continuada 10%
Preparació Avaluació continuada 30%
Rendiment Avaluació continuada 30%
Entrega final Final de curs 30%

 

Fonts d'informació bàsica

 • CREUZBURG, Heinrich: Partiturspiel (4 vols.) Mainz

La més completa, i l’obra standard en l’àrea musical germànica, de fa temps. Exemples utilíssims, sobretot per al primer quadrimestre. Tema central: el creuament de veus. Combinació d’exercicis amb exemples del repertori que presenten una qüestió semblant. També molt recomanable: exemples de reduccions d’obres de cambra de diverses èpoques.

 • FORK, Günther: Schule des Partiturspiels (2 vols.). Möseler Verlag, Zuric .

Més actual, més variat, conté més exemples del segle vint. També més amè i didàctic que Creuzburg, l’estil pianístic és més realista, més pràctic.

 • Ars musica, a cura de Gottfried Wolters. Möseler Verlag, Zuric 1965.
 • BACH, Johann Sebastian: Die Gesänge zu Schemellis musicalischem Gesang-Buch (1736), Bärenreiter Verlag.