Sonologia+

Sonologia+ és el contenidor d'activitats dutes a terme per professors, estudiants i amics vinculats al departament que s'organitzen en paral·lel als programes de grau, màsters i projectes de recerca.