Docència

Des del departament de Sonologia es dóna contingut, a través de les assignatures que s'hi coordinen, a totes les especialitats del títol superior en música, màsters i programes de postgrau.

Així mateix, des del departament també es coordina l'especialitat en Sonologia del títol superior en música, així com màsters i postgraus afins a l'àrea de coneixement. Vegeu els enllaços a la part inferior de la plana per obtenir una informació més detallada.

NOTA: La informació mostrada aquí és merament orientativa. Ens remetem a la guia docent de l'estudiant per veure una descripció completament actualitzada de les assignatures i plans d'estudis.