Núria Sempere

Sempere, Núria

Núria Sempere ha compromès la seva trajectòria professional a la democratització de l’accés a la pràctica artística i la generació d’espais de participació des de diferents responsabilitats directives en l’àmbit de les escoles de música.

Ha estat directora de l’Escola Municipal de Música – Centre de les Arts de L’Hospitalet (EMMCA), professora del Departament de Producció i Gestió de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i membre de la junta directiva de l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM) de la qual és la presidenta fundadora.

La seva activitat de recerca s’orienta a exhibir els impactes de l’educació musical en el desenvolupament de les persones i la cohesió de les comunitats i està posada al servei de desenvolupar polítiques públiques locals fonamentades en evidències i transferibles internacionalment.

Acadèmicament, està en posessió del Diploma d’Estudis Avançats  per la Universitat de Barcelona, el Màster en Direcció Pública per ESADE, la Llicenciatiura en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona i el Títol de professor de Guitarra pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona.

Actualment és la directora general de l'ESMUC.