Sobre el departament

El Departament de Pedagogia gestiona els coneixements específics de les disciplines relacionades amb la pedagogia, les assignatures que se'n deriven, el professorat que les imparteix i aquelles activitats relacionades amb aquests àmbits.

A més dels estudis oficials de Grau encaminats a l'obtenció del Títol Superior de Música en l’especialitat de pedagogia -en les dues mencions possibles: pedagogia de l'instrument, i pedagogia de la formació musical bàsica i general-, el departament ofereix quatre Màsters professionalitzadors per a les persones que desitgen aprofundir en aspectes vinculats a camps concrets de l’educació musical, així com també un Postgrau en col·laboració amb l'Institut del Teatre i Xamfrà:

Durant el curs es desenvolupen també diverses propostes de formació continuada que són obertes a tothom, tant dins els seminaris curriculars com a l'escola d'estiu. Destaca, en aquest sentit, la jornada anual  'Fòrum Educació Musical al XXI'

Cap del departament: Ignasi Gómez Margarit - despatx B213

Secretaria del departament: Sonia Hunault - despatx B205