Sobre el departament

El Departament de Pedagogia gestiona les assignatures específiques dels àmbits de la pedagogia musical, el professorat que les imparteix i aquelles activitats relacionades amb les disciplines d’aquest àmbit.

A més dels estudis oficials encaminats a l'obtenció del títol superior de música en l’especialitat de pedagogia, ofereix cursos d’especialització i un Màster en organització i direcció de centres de formació musical, en col·laboració amb la UAB, per a les persones que desitgen aprofundir en aspectes vinculats a camps concrets de l’educació musical.

Cap del departament: Ignasi Gómez Margarit - despatx B213

Secretaria del departament: Sonia Hunault - despatx B205