Ignasi Gómez Margarit

Ignasi Gómez

Tïtol Superior de Música en l'especialitat de Solfeig, Teoria de la Música, Repentització i Acompanyament (CSMMB 1989), Màster en Animació de Concerts Didàctics (Universitat de Granada, 2002), Diploma d'Estudis Avançats en Didàctica de la Música (Universitat de Barcelona, 2008). 

Formacions de curta durada en diverses metodologies de pedagogia musical activa.

Té experiència docent en educació infantil, primària, secundària i universitària i en centres de règim especial (escoles de música i conservatoris).  Va ser cap d’estudis de l’EMM-Conservatori de Terrassa (1990-1997) i Director de l’EMM de Mataró (2009-2012). Director artístic del V Festival de Joves Músics Europeus (1998), Gerent de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (2000-02) i Gerent de l’Escola Municipal de Música de Girona (2004-09); Ha realitzat activitats formatives diverses per al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya,  la Universidad de Castilla-La Mancha, la Xunta de Galicia, els cursos Manuel de Falla (Granada), la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i per diversos ajuntaments. Col·labora regularment amb la Diputació de Barcelona com a consultor i formador en l’àmbit de les escoles municipals de música.

Professor del Departament de Pedagogia de l’ESMUC des del 2001. Cap del Departament de Pedagogia des del 2013.

Línies principals de recerca

  • Organització educativa, creació i gestió d’equips i entorns professionals
  • Pedagogia de grup en l’Ensenyament-Aprenentatge de l’instrument
  • L’aprenentatge de la música en entorns escolars i comunitaris
  • ‘Music Learning Theory’ d’Edwin Gordon
  • Didàctica aplicada

Últimes publicacions

Llibre

Article

Conferència

Projectes de recerca i/o acció educativa 

  • Musicop SCCL
  • Projecte Tàndem ESMUC - Escola Catalunya de Sant Adrià de Besòs.