Professorat

El Departament reuneix professorat qualificat i divers, la qual cosa li permet oferir, en conjunt, una formació destinada a construir un perfil formatiu del pedagog musical amb un complet i equilibrat ventall de competències professionals, tant sistemàtiques com aplicades.

A més del professorat permanent, el departament convida puntualment professors en actiu de gran prestigi. Això permet als estudiants entrar en contacte amb la pedagogia musical contemporània i els camps de demanda professional de major actualitat.

Professor Assignatures de grau Assignatures de màster

Raimon Àvila i Castells

Raimon Àvila

Llicenciat en dansa contemporània per l'Institut del Teatre de Barcelona. El 1983 completa els seus estudis a l'escola Mudra, de Maurice Béjart, a Brussel·les i, novament a Barcelona, fa cursos d’especialització en diverses tècniques conscients, entre les qual cal destacar el Seitai i les tècniques Feldenkrais i Alexander.

Formació corporal i comunicació I i II  

Ferran Badal i Pijuan

Badal, Ferran

Títol Superior de Música en l’especialitat d’interpretació en Jazz i Música Moderna (ESMUC, 2012), Diplomatura en interpretació de flauta clàssica (Conservatori Municipal de Música de Barcelona, 2002), Recerca internacional entorn la música, l’educació i la comunitat (2013-14). Formació en diferents metodologies interpretatives i pedagògiques i expert en Soundpainting.

Didàctica del conjunt instrumental

Didàctica de l'instrument II

Seminari de didàctica

Pràcticum de pedagogia I i II

Instruments polifònics a l'aula

Música i comunitat (Màster de Música com a Art Interdisciplinari)

Margarida Barbal Rodoreda

Margarida Barbal

Títol de Professora de cant pel Conservatori Superior de Música Municipal de Barcelona. Estudis de cant i clarinet a la Guildhall School of Music & Drama de Londres. Paral.lelament  es forma en diverses tècniques corporals i psicofísiques, principalment: Seitai, Cos-art, Anatomia pel moviment, Kundalini ioga, Dansa lliure. 

Formació corporal i comunicació I i II

Eines didàctiques de consciència corporal

Seminari de didàctica

Pràcticum de pedagogia I

Aspectes psicofísics (Màster d'Estudis Avançats en Interpretació)

Formació corporal especialitzada (Màster d'Estudis Avançats en Interpretació)

Integració del corporal en la didàctica de la música (Màster de Pedagogia per a Músics)

Formació corporal (Màster en Musicoteràpia)

Ruben Bes Rams

Ruben Bes

Títol Superior de Música en l’especialitat de Pedagogia per a la Formació Musical Bàsica i General (ESMUC, 2008), Títol Superior de Música en l’especialitat d’Interpretació de Teclats (Instruments del Jazz i la Música Moderna) (ESMUC, 2013) i Màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius (UB, 2015).

Didàctica de l'instrument I i II

Didàctica del llenguatge i l'expressió musical II

Pràcticum de pedagogia I i II

Nous recursos tecnològics per a la formació (Màster de Pedagogia per a Músics)

Anàlisi d'institucions i organitzacions per a la formació (Màster de Pedagogia per a Músics)

Ester Bonal Sarró

Ester Bonal

Fa música des dels 5 anys a L’ARC de Barcelona. Ha fet piano, guitarra, flauta dolça i flauta travessera i cant. S’ha format en múltiples cursos de pedagogia musical i direcció coral. Professora de música a instituts de secundària entre 1991 i 2001, on duu a terme diferents projectes artístics  interdisciplinaris. 

Música i comunitat

Desenvolupament professional

Música i comunitat (Màster de Música com a Art Interdisciplinari)

Elisenda Carrasco i Ribot

Elisenda Carrasco

Títol Superior de Música en l'especialitat de Composició i Instrumentació, Títol Superior de Música en l'especialitat de Direcció d'Orquestra, Títol Superior de Pedagogia (Conservatori Superior de Música de Barcelona). També va ampliar els seus estudis de direcció i cant a l'Akademia Frederich Chopin de Varsòvia i Cracòvia.

Didàctica del conjunt vocal

Pràcticum de pedagogia I

Formació vocal aplicada

Fonaments didàctics (Màster d'Estudis Avançats en Interpretació)

Cori Casanova i Barberà

Cori Casanova

Metge foniatre per l’ Universitat de París XIII. Grau Superior de Cant, Conservatori Superior de Música de Barcelona. Premi d’ Honor de Grau Superior. Professora del Grau de Logopèdia de la Universitat Ramón Llull-Blanquerna. Professora de l’ Escola Superior de Música de Catalunya.

Foniatria

Formació vocal aplicada

 

Javier Duque Gutiérrez

Javier Duque

Titulat superior en Pedagogía Musical pel Conservatori Superior de Música de Barcelona. (1998). Titulat de professor en la Metodologia Musical Willems (Lyon, 1991-1994). Titulat Superior en Musicologia per el Conservatori Superior de Música de Barcelona. (2000). Llicenciat en Pedagogia (2004). 

Especialització en didàctica i organització escolar. Universitat Autònoma de Barcelona: Bellaterra. Post-grau en “Calidad en la formación ocupacional: normes ISO i EFQM: Universitat Autònoma de Barcelona, curs 2001-2002. Máster Oficial en Investigació en Educació. Universitat Autònoma de Barcelona: Bellaterra. (setembre 2010). Doctorat en Educació. Tesis: “ La Identidad profesional del docente de música”. Universitat Autònoma de Barcelona: Bellaterra. (novembre 2018).

Pedagogia sistemàtica de la música I i II

Psicopedagogia

Seminari d'investigació en educació musical

Organització i contextos educatius musicals

Pràcticum de pedagogia II

Innovació, investigació-acció i desenvolupament professional (Màster de Pedagogia per a Músics)

Cap a una nova pedagogia musical (Màster de Pedagogia per a Músics)

Bases psicoeducatives de l'educació musical (Màster de Pedagogia per a Músics)

Disseny de programes per a l'educació musical (Màster de Pedagogia per a Músics)

L'evaluació en educació (Màster de Pedagogia per a Músics)

Luis García Vázquez

Luis García

Doctor en Educació i Máster en Didàctica i Organització Escolar per la UAB, Professor de Pedagogia Musical per la Universitat Mozarteum -Orff Institut- de Salzburg, Professor d'Educació Primària per la Universitat de Castella - La Manxa i Professor de Cant pel Conservatori Superior de Música de Madrid.

Formació corporal i comunicació I

Música, moviment i rítmica I i II

Disseny, desenvolupament i innovació curricular

Didàctica general de la música

Pràcticum de pedagogia II

Grups de treball, comunitat i lideratge educatiu (Màster de Pedagogia per a Músics)

Innovació, investigació-acció i desenvolupament professional (Màster de Pedagogia per a Músics)

Integració del corporal en la didàctica de la música (Màster de Pedagogia per a Músics)

L'avaluació en educació (Màster de Pedagogia per a Músics)

Ignasi Gómez Margarit

Ignasi Gómez

Tïtol Superior de Música en l'especialitat de Solfeig, Teoria de la Música, Repentització i Acompanyament (CSMMB 1989), Màster en Animació de Concerts Didàctics (Universitat de Granada, 2002), Diploma d'Estudis Avançats en Didàctica de la Música (Universitat de Barcelona, 2008). 

Didàctica del llenguatge i l'expressió musical I

Relació docent

Organització i contextos educatius musicals

Pràcticum de pedagogia I i II

Orientació i acció tutorial (Màster de Pedagogia per a Músics)

Vika Kleiman Scheinbaum

Vika Kleiman

Professora d'Educació Somàtica des de 1987, professora de Dansa i Ioga. Llicenciada en Psicologia en 1993 en la UBA.

Formació corporal i comunicació I i II

Música i dansa

Pràcticum de pedagogia I i II

Integració del corporal en la didàctica de la música (Màster de Pedagogia per a Músics)

Melissa Mercadal Coll

Melissa Mercadal

Estudis superiors en Flauta Travessera en el Conservatori Municipal  de Música de Barcelona i Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, Màster en Musicoteràpia (Florida State University, 1987) i Doctorat en Pedagogia Musical per la University of Oregon (1993, EEUU).  

Fonaments de musicoteràpia

Metodologia de la musicoteràpia (Màster en Musicoteràpia)

Introducció a la recerca en musicoteràpia (Màster en musicoteràpia)

Psicopatologia (Màster en musicoteràpia)

Musicoteràpia (Màster de Música com a Art Interdisciplinari)

Ester Momblant Ribas

Ester Momblant

Grau Superior de Dansa Contemporània (Coreografia) i Arts Relacionades per la University College Chichester (Anglaterra, 2000); Erasmus al School for New Dance Development -SNDO (Holanda, 2000 /2002); Curs formatiu de Contact Improvisació amb Nancy Stark Smith al Earth Dance, Massachusetts, EEUU. (2006), Paris (2007); Postgrau d'Arts Escèniques i Educació, Itinerari de Moviment, Institut del Teatre (2020)

Formació corporal i comunicació I i II

Música i dansa

Pràcticum de pedagogia I

Dansa i música (Màster de Música com a Art Interdisciplinari)

Formació corporal (Màster en Musicoteràpia)

Taller de creació (Màster de Música com a Art Interdisciplinari)

Moviment i presencia (Postgrau d'Improvisació)

Mireia Mora i Griso

Mireia Mora

Títol superior de pedagogia i interpretació de violí clàssic (1993, R.S. Konstervatorium, Munich). Professora titulada de Tècnica Alexander (1996, C.T.C., Londres) després d’estudiar els 3 anys de formació. Postgrau en reeducació de la veu i respiració (1996-1998 C.T.C., Londres). 

Formació corporal i comunicació I i II

Pràcticum de pedagogia II

Aspectes psicofísics de la pràctica interpretativa  (Màster d'Estudis Avançats en Interpretació)

El Departament també compta amb professorat extern que col·labora en diferents assignatures de grau i de màster, així com també en altres projectes que desenvolupa el departament:

Professorat Col·laboració
Abrié, Gemma Didàctica de l'instrument II
Aguiar, Mireia Seminari de didàctica
Aragonés, Enric Anàlisi d'institucions i organitzacions per a la foramció (Màster de Pedagogia per a Músics)
Azanuy, Carla Equip de recerca en educació musical
Burgaz, Elif Piano funcional (Màster en Musicoteràpia)
Cano, Miguel Angel

Cap a una nova pedagogia musical (Màster de Pedagogia per a Músics)

Nous recursos tecnològics per a la formació (Màster de Pedagogia per a Músics)

Grups de treball, comunitat i lideratge educatiu (Màster de Pedagogia per a Músics)

Carbó, Cento Seminari de didàctica
Castanyer, Ferran

Nous recursos tecnològics per a la formació (Màster de Pedagogia per a Músics)

Didàctica de l'instrument II

Clancy, Catherine

Introducció a la musicoteràpia (Màster en Musicoteràpia)

Psicologia de la música (Màster en Musicoteràpia)

Metodologia de la musicoteràpia (Màster en Musicoteràpia)

Psicopatologia (Màster en Musicoteràpia)

Supervisions de pràctiques (Màster en Musicoteràpia)

Dans, Fernando

Metodologia de la Musicoteràpia (Màster en Musicoteràpia)

Metode Benenzón (Màster en Musicoteràpia)

De Castro, Mònica Promoció i gestió professional de la Musicoteràpia (Màster en Musicoteràpia)
Font, Gerard Tecnologia musical (Màster de Música com a Art Interdisciplinari)
Forcada, Claudio Bases psicoeducatives de l'educació musical  (Màster de Pedagogia per a Músics)
Garcia, Jonny Ensembles (Màster en Musicoteràpia)
Garcia, Montserrat Psicoteràpies (Màster en Musicoteràpia)
Gelabert, Dàmaris Composició/Improvisació (Màster en Musicoteràpia)
Giani, Chiara Didàctica de l'instrument II
Gimeno, Montserrat Introducció al mètode GIM (Màster en Musicoteràpia)
Gomis, Maria Didàctica de l'instrument II
Herrero, Anna Projecte Tàndem (Fundació la Pedrera)
Herrero, Olga Psicoteràpies (Màster en Musicoteràpia)
Huertas, Anna Orientació i acció tutorial (Màster de Pedagogia per a Músics)
Linares, Sònia Formació vocal (Màster en Musicoteràpia)
Lorenzo, Alicia Introducció al mètode Nordolff-Robbins (Màster en Musicoteràpia)
Martínez-Mora, Joana Psicoteràpies (Màster en Musicoteràpia)
Martí, Patricia

Metodologies de la Musicoteràpia (Màster en Musicoteràpia)

Música i relaxació (Màster en Musicoteràpia)

Psicopatologia (Màster en Musicoteràpia)

Supervisions de pràctiques (Màster en Musicoteràpia)

Martín, Andrea Equip de recerca en educació musical
Matamala, Xevi

Equip de recerca en educacio musical

Didàctica de l'instrument II

Mir, Boris Innovació, investigació-acció i desenvolupament professional (Màster de Pedagogia per a Músics)
Miralpeix, Antoni

Instruments Orff (Màster en Musicoteràpia)

Tecnologia Musical (Màster en Musicoteràpia)

Muniente, Isabel Equip de recerca en educacio musical
Neddermann, Meritxell Composició/Improvisació (Màster en Musicoteràpia)
Piquer, Xavier Seminari de didàctica
Pubill, Maria Josep Psicoteràpies (Màster en Musicoteràpia)
Puig, Anna Innovació, investigació-acció i desenvolupament professional (Màster de Pedagogia per a Músics)
Pujol, Irene Psicoanalítica (Màster en Musicoteràpia)
Pujol, Laia Didàctica de l'instrument II
Pulice, Giuseppe Guitarra (Màster en Musicoteràpia)
Royo, Dani Composició/Improvisació (Màster en Musicoteràpia)
Sáenz, Raquel Relació d'ajuda (Màster en Musicoteràpia)
Sànchez de la Blanca, Aradia

Equip de recerca en educacio musical

Didàctica de l'instrument II

Serratosa, Santi Seminari de didàctica
Valverde, Àngel Composició/Improvisació (Màster en Musicoteràpia)
Worsley, Selina Formació vocal (Màster en Musicoteràpia)
Zaragozà, Josep Lluís

Bases psicoeducatives de l'educació musical  (Màster de Pedagogia per a Músics)

Diseny de programes per a l'educació musical (Màster de Pedagogia per a Músics)