Professorat

El Departament reuneix professorat qualificat i divers, la qual cosa li permet oferir, en conjunt, una formació destinada a construir un perfil formatiu del pedagog musical amb un complet i equilibrat ventall de competències professionals, tant sistemàtiques com aplicades.

A més del professorat permanent, el departament convida puntualment professors en actiu de gran prestigi. Això permet als estudiants entrar en contacte amb la pedagogia musical contemporània i els camps de demanda professional de major actualitat.

Raimon Àvila

Raimon Àvila
Formació Corporal i Comunicació I i II

Ferran Badal i Pijuan

Badal, Ferran
Didàctica del conjunt instrumental

Margarida Barbal Rodoreda

Margarida Barbal
Formació Corporal i Comunicació I i II
Formació Corporal i Comunicació II específica per
cantants
Eines didàctiques de consciència corporal
Aspectes psicofísics (MEAI)
Formació corporal especialitzada (MEAI)

Ruben Bes

Ruben Bes
Didàctica de l'instrument I
Didàctica del llenguatge i l'expressió musical II

Ester Bonal Sarró

Ester Bonal
Música i comunitat
Instruments polifònics a l’aula
Didàctica del llenguatge i de l'expressió musical II
Desenvolupament professional
Practicum de Pedagogia I i II
Màster d’organització educativa i direcció de centres
Màster de Música Art Interdisciplinari

Javier Duque

Javier Duque
Pedagogia sistemàtica de la música I i II
Seminari de didàctica
Psicopedagogia
Desenvolupament professional
Seminari d’Investigació en educació musical
Organització i contextos educatius
Didàctica del conjunt instrumental

Luis García

Luis García
Formació corporal i comunicació I i II
Música, moviment i rítmica I i II
Relació docent
Disseny, desenvolupament i innovació curricular
Psicopedagogia I
Seminari de didàctica
Pràcticum de pedagogia I i II
Treball Final de grau 

Ignasi Gómez

Ignasi Gómez
Didàctica del llenguatge i l’expressió musical I i II
Relació docent
Seminari de didáctica
Fonaments didàctics de l’instrument en el Grau Superior

Vika Kleiman

Vika Kleiman
Formació Corporal i Comunicació I i II
Música i Dansa
Pràcticum I i II 

Melissa Mercadal

Melissa Mercadal
Fonaments de Musicoteràpia
Psicopedagogia
Treball Final de grau/de màster

Ester Momblant Ribas

Ester Momblant
Formació Corporal i Comunicació I i II
Música i dansa
Pràcticum I

Mireia Mora i Griso

Mireia Mora
Formació corporal i comunicació I i II
Formació Corporal i Comunicació II específica per 
cantants
Pràcticum de Pedagogia I i II
Aspectes psicofísics de la pràctica interpretativa -MEAI

Josep Lluís Zaragozà

Josep Lluís Zaragozà
Didàctica general de la música
Bases psicopedagògiques de la música -Màster Pedagogia