Inscripció i propostes de comunicacions

El cost de la inscripció és de 20€. Les persones que presentin comunicacions d'experiències, professorat, estudiantat i alumni de l'ESMUC i de ICESI estan exempts d'aquest pagament. Per assistir-hi cal formalitzar la inscripció a través del següent enllaç.

Per participar amb una comunicació a les jornades:

 • S'ha d'estar inscrita a les jornades.
 • Enviar la proposta de comunicació per a ser avaluada pel comité científic amb el següent formulari.
 • S'acceptarà un màxim de 6 autores per comunicació. Tant la inscripció de la proposta de comunicació com la inscripció general a les jornades, es realitzaran de manera individual (les autores estaran excemptes del pagament de la inscripció de les jornades).
 • No s'acceptaran més de tres comunicacions per autora.
  • Entrega de les propostes de les comunicacions fins el 8 d'abril.
  • Resposta a les propostes des del comitè científic fins el 23 d'abril.
  • Entrega del text de la comunicació complerta fins el 22 de maig.
  • Resposta del comitè científic fins el 6 de juny.
  • Enviament de les propostes revisades fins el 30 de juny.
 • Totes les comunicacions que s'adaptin i compleixin els requisits fixats seran publicades a l'espai web d'investigació de l'ESMUC, amb ISBN a determinar.
 • L'organització es guarda el dret de seleccionar les comunicacions que es presentin durant el Fòrum. Es comunicarà amb antelació als autors per als ajustaments pertinents de programació.
piano streep

Piano streep: Fotografia del Departament de Pedagogia de l'ESMUC