Didàctica del conjunt instrumental

Dades generals

Nom de l'assignatura Didàctica del conjunt instrumental
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 2
Hores per treballs dirigits (no presencials): 23
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 20
Professor/a Ferran Badal Pijoan
Departament Pedagogia