Professorat

Professors Musicoogia ESMUC

El Departament reuneix professorat de formació, procedència, discursos i orientacions molt diverses. Amb això garanteix la diversitat d'enfocaments i el treball pluridisciplinar imprescindibles en la docència i investigació contemporànies. Aquesta riquesa permet també a l'estudiant desenvolupar les línies de treball més afins als seus interessos i inclinacions musicals i metodològiques.

La convivència amb professors d'altres àmbits i disciplines musicals, fomenta un treball multidisciplinar, integral i relacionat amb la dimensió pràctica del fet musical, que no sempre és possible en entorns diferents als d'una escola superior de música.

El treball docent i de recerca es complementa amb l'aportació de professors convidats de renom que cada any comparteixen amb nosaltres el seu treball en tallers, seminaris, tutories i conferències.

Professorat Assignatures
Juan Carlos Asensio

Cant pla

Codicologia

Història de la música medieval

Notació i edició I

Notació i edició II

Rolf Bäcker

Estètica I

Història de la música dels segles XV i XVI

Història del flamenco

Musicologia històrica II

Francesc Capella Història del jazz
Luca Chiantore

Estètica II

Història de la música del segle XIX

Musicologia històrica III

Anna Costal

Estètica I

Història de la música catalana dels segles XIX i XX

Història de la música dels segles XX i XXI

Història de la música popular

Horacio Curti

Etnomusicologia I

Músiques tradicionals del món II

Tècniques d'execució de les músiques tradicionals

Joan Gay

Música i cultura II

Seminari de musicologia

Gianni Ginesi

Etnomusicologia II

Models d'organització sonora de les músiques tradicionals

Música tradicional catalana

Músiques tradicionals del món I

Marc Heilbron

Història de l'òpera

Musicologia històrica I

Música i cultura II

Carles Ill Metodologies de recerca
Ruben López-Cano

Metodologies d'investigació musical

Història de la música del segle XVII

Història de la música dels segles XX i XXI

Teoria crítica del coneixement

Sílvia Martínez

Etnomusicologia III

Música i cultura III

Laura Pallàs Història de la música del segle XVIII
Josep Pujol

Música i cultura I

Taller d'escriptura per a la musicologia

Joaquim Rabaseda

Història de la música audiovisual

Taller d'anàlisi per a la musicologia

Jordi Vivancos Sociologia de la música