Què és la musicologia?

2

Què és la musicologia?

La musicologia es dedica a la investigació de la música com a fenomen físic, psicològic, estètic, cultural, històric etc. És l’estudi de la música en la seva dimensió acadèmica, teòrica i discursiva. És una activitat acadèmica, musical i sociocultural.

 

Què és un musicòleg?

Un musicòleg és un músic especialitzat, com l’instrumentista, el director o el compositor, l’objectiu principal del qual és produir coneixement explícit sobre la música. Pot ser un professional format en alguna especialitat musicològica (història, teoria, etnomusicologia, etc.), un músic pràctic que fa incursions en l’estudi acadèmic de la música o un professional format en alguna altra disciplina científica o humanística que estudia la música. Comunicar i compartir el coneixement sobre la música és la seva raó fonamental en la societat.

 

Què fa un musicòleg?

La musicologia té diverses sortides professionals. Algunes de les tasques que solen exercir els musicòlegs són les següents:

1. Recerca musical

 • 1.1. Institucional
 • 1.2. Independent

 

2. Ensenyament de la música

 • 2.1. Curricular en diversos nivells: general, mitjana, superior i especialitzada
 • 2.2. Extracurricular: iniciació infantil, ensenyament per a adults i per a gent gran

 

3. Treball editorial

 • 3.1. Coordinació i direcció editorial (revistes, diaris o butlletins en paper o en línia, col·leccions de llibres, revistes parlades, etc.).
 • 3.2. Traducció d’articles i llibres
 • 3.3. Crítica musical en premsa general o revistes especialitzades
 • 3.4. Notes a programes de concerts, enregistraments, etc.

 

4. Documentació

 • 4.1. Biblioteconomia musical especialitzada
 • 4.2. Treball per a centres de documentació musical oficials
 • 4.3. Organització, catalogació i digitalització de biblioteques particulars
 • 4.4. Organització, catalogació i digitalització de documents sonors per a fonoteques institucionals o privades
 • 4.5. Generació de recursos documentals per ser distribuïts per Internet

 

5. Audiovisual

 • 5.1. Assessoria i producció sonora i musical per a l’audiovisual i els espectacles
 • 5.2. Assessoria i producció per a programes de televisió, ràdio, cinema i teatre
 • 5.3. Assessoria i producció sonora i musical per a museus i exposicions específiques
 • 5.4. Assessor de l’ús de la música en estratègies publicitàries

 

6. Gestió i promoció

 • 6.1. Organització de festivals, temporades i/o cicles de concerts generals o especialitzats
 • 6.2. Gestió de grups i orquestres
 • 6.3. Producció d’espectacles i projectes artístics
 • 6.4. Gestió d’institucions de divulgació i difusió musicals
 • 6.5. Creació i gestió d’ofertes i infraestructura de turisme musical com cases natals d’importants músics, casa museus temàtics, rutes turístiques vinculades a la música, etc.
 • 6.6. Direcció artística i programació de festivals i esdeveniments

 

7. Desenvolupament de material didàctic

 • 7.1. Llibres, CD-ROM, DVD, pàgines web, etc., destinats a la divulgació de temes musicals i l’entreteniment dirigit al públic en general
 • 7.2. Desenvolupament de material didàctic (incloent programari musical) per al suport de diverses tasques d’aprenentatge especialitzat
 • 7.3. Desenvolupament de software especialitzat per a la creació musical assistida per ordinador
 • 7.4. Desenvolupament de software especialitzat per a la investigació musical (anàlisi musical, investigació documental, etc.)

 

8. Animació

 • 8.1. Programació, gestió i realització d’activitats musicals en centres recreatius i d’oci o en residències d’ancians
 • 8.2. Programació d’activitats musicals amb finalitats terapèutiques en hospitals infantils o geriàtrics i centres de rehabilitació
 • 8.3. Programes específics en presons, reformatoris o centres d’ajuda governamentals i no governamentals

 

9. Serveis musicològics diversos

 • 9.1. Disseny, producció i venda de fils musicals per a empreses, institucions, exposicions, entitats, centres públics, mitjans de transport, immobiliàries, etc.
 • 9.2. Sampleig i/o programació d’arxius MIDI
 • 9.3. Orquestracions i arranjaments
 • 9.4. Transcripció i notació
 • 9.5. Localització de discos, enregistraments, documents musicals, versions de partitures, arranjaments, recursos humans, etc.
 • 9.6. Servei d’assessorament musical divers