Assignatures

Modalitats de cante flamenco i guitarra flamenca

Assignatura Professor
Cante flamenco instrument principal José Miguel Vizcaya
Cante flamenco instrument secundari José Miguel Vizcaya
Guitarra flamenca instrument principal Rafael Cañizares
Guitarra flamenca instrument secundari Rafael Cañizares
Improvisació i acompanyament del flamenco I Joan Asensio
Improvisació i acompanyament del flamenco II Joan Asensio
Improvisació i acompanyament del flamenco III Joan Asensio, Jose Miguel Vizcaya
Improvisació i acompanyament del flamenco IV Joan Asensio, Jose Miguel Vizcaya
Repertori del flamenco José Miguel Vizcaya
Gran Conjunt de flamenco A determinar
Cambra Joan Asensio, José Miguel Vizcaya, Antonio Zarco
Anàlisi del flamenco Joan Asensio
Tècniques de composició del flamenco Rafael Cañizares
Teoria del flamenco Antonio Zarco
Arranjaments del flamenco Feliu Gasull
Transcripció per a guitarra Flamenca Joan Asensio