Caps de Departament

- Clàssica i Contemporpània Orquestral: David Albet

- Clàssica i Contemporània No Orquestral: Adolf Pla