Sobre el departament

Música Clàssica i Contemporània

Els instruments de música clàssica i contemporània de l'Esmuc estan organitzats en dues àrees:

  • Orquestrals
  • No Orquestrals (inclou el cant)

Des d'aquestes àrees es gestionen les assignatures específiques dels respectius instruments, el professorat que les imparteix i aquelles activitats relacionades amb les disciplines de la interpretació.

A més dels estudis oficials encaminats a l'obtenció del títol superior de música, també gestionen els màsters i altres cursos d'especialització, i organitzen activitats com: concerts del professorat, concerts de conjunts de l’Escola, seminaris, tallers, cursos i classes magistrals, relacionats amb aquest tipus de música i oberts al públic en general.