Conjunt instrumental optatiu

Les assignatures de conjunt que cada estudiant ha de matricular venen determinades pel pla d’estudis.

A més, cada estudiant d’Interpretació de la Música Clàssica i Contemporània pot matricular fins a 3 conjunts instrumentals optatius en total, durant els cursos 3r i 4t.

  • Els que no s’hagin de cursar per considerar-se com a precursats, validats o reconeguts, seran acceptats.
  • Els que es vulguin cursar podran ser acceptats o no per l’Escola en funció dels recursos disponibles.